Visitors Counter

»Today   1290               
»Week   19619               
»Month   41821               
==============
»Total  21722841        

ANGALIZO KWA WAOMBAJI WA NAFASI ZA KAZI

Posted on July 4, 2017 at 11:57 AM

Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma inapenda kuwasisitizia waombaji wote kusoma kwa makini tangazo la nafasi za kazi na kuzingatia sifa za msingi na maelekezo yaliyotolewa kabla ya kutuma maombi ikiwemo kuthibitisha (Certify) Nyaraka (Vyeti) pamoja na kuweka sahihi (Signature) katika barua ya maombi ya kazi ambayo imeainisha nafasi inayoombwa.

Maombi yote yawasilishwe kwa njia ya kielektroniki katika “recruitment portal” http://portal.ajira.go.tz ya Sekretarieti ya Ajira.

Read More

Watumishi wa Sekretarieti ya Ajira watakiwa kuongeza ubunifu.

Posted on June 23, 2017 at 12:08 PM

Katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma, Bw. Xavier Daudi amewataka watumishi wa Taasisi hiyo kuendelea kuwa wabunifu na wachapa kazi zaidi katika utoaji wa huduma kwa wananchi hususan waombaji kazi ambao wamekuwa wakikutana nao katika uendeshaji wa mchakato wa Ajira Serikalini..

Read More

TAARIFA KWA UMMA KUHUSU KUKANUSHA TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI LILILOSAMBAA MITANDAONI.

Posted on May 22, 2017 at 12:54 PM

Katika siku za hivi karibuni kumekuwepo na Tangazo la nafasi za kazi linalosambaa katika baadhi ya mitandao ya kijamii ikiwemo ''Facebook na WhatsApp'' likionyesha kwamba Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma imetoa tangazo la kazi lenye jumla ya nafasi wazi 188 kwa niaba ya waajiri mbalimbali Serikalini.

Read More

Maswali na Majibu ya Hoja mbalimbali za Wadau

Posted on April 19, 2017 at 10:43 AM

Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma ni chombo kimeundwa kwa mujibu wa Sheria ya Utumishi wa Umma Na. 8 ya mwaka 2002 kama ilivyorekebishwa na Sheria Na. 18 ya mwaka 2007 kifungu 29 (1) pamoja na marekebisho ya Sera ya Menejimenti na Ajira katika Utumishi wa Umma ya mwaka 1998 toleo Na. 2 la mwaka 2008 ambapo katika Vifungu Na. 4.6 na 6.6. vya Sera hiyo vimetamka kuwepo kwa chombo maalum cha kushughulikia uendeshaji wa mchakato wa Ajira katika Utumishi wa Umma.

Read More

Sekretarieti ya Ajira yatoa elimu ya masuala ya Ajira kwa wanafunzi wa Vyuo Zanzibar

Posted on February 7, 2017 at 05:02 AM

Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma imefanya ziara katika Vyuo Zanzibar ikiwa ni hatua ya utekelezaji wa utaratibu wake wa kuhamasisha na kuelimisha wanafunzi wa Vyuo mbalimbali nchini kuhusu utaratibu wa uendeshaji wa mchakato wa Ajira katika Utumishi wa Umma.

Read More